Allah Aku Datang (Bagian Kedua)

  • Bagikan

Ustadz : Amran HS, MM. M.Pd.I

Ketua Bid. Dakwah PW. Al Washliyah DKI Jakarta


Ketaatan kepada Allah SWT sang Maha Pencipta merupakan pasrah kepada KehendakNya, kita hanya dapat menggugah melalui kekuatan doa. Sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki tidak bermakna, ketika Sang Maha Penguasa sudah mulai marah dan murka.

“Hilang gelisah, pasrah memaksa menanti takdirMu.
Gejolak pinta Sanga Penguasa, tiada dayaku”.

Semua amal kebajikan dan keburukan membuahkan balasan, maka semua langkah harus memili pertimbangan, jangan sampai waktu berlalu sia-sia tanpa ada catatan kebaikan. Maka azab dan siksa akan mengiringi menjadi balasan, kalaulah sudah sampai masanya pembalasan tak guna lagi penyesalan.

“Hamba melihat pesona syurga ditabir warnaMu
Hamba mendengar bisikan syahdu ditelinga ruhku”.

Maha suci Allah yang telah mencurahkan kehidupan penuh rahmat, Maha Suci Allah yang telah menganugrah segala fasilitas kehidupan penuh nikamat. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat, sehinga kehidupan di dunia maupun akhirat akan selamat.

“Subhanallah indahMu
Subhanallah WarnaMu
Subhanallah
Allah aku datang
Allah aku pulang”.

Maka ketika kita datang menghadap sang Maha Penguasa, tak ada yang dapat kita bawa harta dan kuasa dunia, semua yang kita cinta akan berpaling dan akhirnya lupa. Gejolak pinta kepada sang Maha Penguasa, izinkan aku pulang dan menghadap KepadaMu dengan lapang dada.

  • Bagikan